เงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า

ADMIN ยุ 15 พ.ค 2558

  • สามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าไปแล้ว และสินค้าจำเป็นต้องอยู่ในสภาพดี ยังไม่ผ่านการใช้งาน หรือผ่านการซักอยางเด็ดขาด
  • ทางร้านขอสงวนสิทธิ์การการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีที่เป้นความผิดของทางร้านเท่านั้น เช่น ส่งให้ลูกค้าผิดแบบ ผิดไซส์ หรือ สินค้ามีตำหนิ
  • ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่เป็นความผิดจากทางลูกค้า เช่น สั่งผิดไซส์ ผิดแบบ บอกรหัสสินค้าผิด บอกที่อยู่ผิด บอกสีผิด หรือแล้วแต่กรณีไป (ทางร้านจะพิจารณาเป็นรายเคสไปค่ะ) 
  • ทางร้านขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินให้ลูกค้าในกรณีที่พัสดุจัดส่งไม่ถึงปลายทางหรือตีกลับมาที่ร้านค้า เช่น ลูกค้าแจ้งที่อยู่ผิดทำให้สินค้าสูญหาย หรือ ไม่มีผู้รับสินค้าอยู่ที่บ้านเป็นเหตุให้สินค้าถูกตีคืนมาที่ทางร้าน
กรุณารอสักครู่